facebook

Czym jest Regio4trip ?

Portal regio4trip.eu powstał w ramach projektu „Budowanie sieci współpracy pomiędzy partnerami powiatu olkuskiego i partnerami zagranicznymi: gminą Batyżowce, gminą Cserépfalu oraz gminą Okland w obszarze rozwoju turystyki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wnioskodawcą projektu jest Lokalna Grupa Działania (LGD) „Nad Białą Przemszą”. LGD nad Białą Przemszą funkcjonuje w formie stowarzyszenia i zgodnie z zapisami jego Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego działanie ukierunkowane jest na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje działania mające na celu wpływanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Partnerami projektu są:
1.Starostwo Powiatowe w Olkuszu
2.Gmina Bolesław
3.Gmina Klucze
4.Gmina Trzyciąż
5.Gmina Wolbrom
6.Gmina Batyżowce (Słowacja)
7.Gmina Cserépfalu (Węgry)
8.Gmina Okland (Rumunia)

Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej ukazując ją jako rzetelnego partnera w realizacji projektów o charakterze subregionalnym, poprzez budowanie międzyregionalnej sieci współpracy pomiędzy LGD Nad Białą Przemszą, a partnerami z Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.
Celem szczegółowym jest rozwój i promocja walorów turystycznych obszaru działalności LGD Nad Białą Przemszą, partnerów polskich oraz obszarów partnerów zagranicznych.                     

Czym jest Regio4trip ?

Regio4trip.eu to portal, który pozwoli Ci odkryć urokliwe zakątki północnej Małopolski i czerpac z nich niepowtarzalną energię, a przy tym odpocz...

Click to read more
Kontakt
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Click to see more
Zarejestruj się jako partner

Zapraszamy wszystkie podmioty sektora turystycznego, w tym także obiekty gastronomiczne i noclegowe do wspólnej promocji walorów turystycznych ob...

Register as a partner
Have a nice day :)
Regio4Trip team