facebook

Ariánsky zbor v Crăciunel

Adresa:
Crăciunel
GPS:
46° 11' 0.204" N 25° 25' 46.1352" E
Popis

Svätyňa stojaca na východ od cesty, na kopci zvanom „Hora Sionu“, bola najpravdepodobnejšie postavená v 2. polovici 13. storočia. Je to jediná cirkevná budova v celom historickom regióne Udvarhely, v ktorom sa dodnes v nezmenenom stave zachovalo románske presbytérium. V r. 1946 bola k románskemu kostolu pristavaná veža a kostolné múry boli zvýšené. Práve vtedy bola postavená západná brána s reliéfom zobrazujúcim Božieho baránka, na ktorej je dátum 1496.

Počas nasledujúcich storočí  – v 17. a 18. – bolo urobených niekoľko renovácií. Nápis na triumfálnom oblúku svedčí o konzervácii, ktorá bola realizovaná v r. 1790. Chór bol postavený v r. 1789, rozšírený v r. 1855.             

Najvzácnejšou pýchou pamiatkového zboru je maľovaný strop pochádzajúci z r. 1752, skladajúci sa z 96 kaziet. Jeho ornamenty sú veľmi rôznorodé, okrem rastlinných motívov môžeme uvidieť aj figurálne obrazy. Na jednej z kaziet nájdeme najznámejší symbol protestantskej ikonografie – pelikána. Ostatné dekoračné prvky sú organ pochádzajúci z r. 1853, výzdoba kazateľnice a Stolu Pána.

V r. 2005 po renovácii interiéru zboru boli nájdené stopy polychrómie na celej ploche presbytéria. O rok neskôr boli na severnej stene lode odhalené maľby pochádzajúce z rôznych období.       

Najstaršia z týchto malieb, ktorá sa dnes nachádza pod kazateľnicou, vznikla v prvej polovici 14. storočia a predstavuje narodenie Ježiša, sv. Helenu a poklonu Troch kráľov. Ostatné pochádzajú z prelomu 14. a 15. storočia, ich autor je zatiaľ neznámy. Tieto maľby predstavujú bitku sv. Vladislava s pohanským kmeňom Pečenhov v r. 1068, počas ktorej uhorský kráľ, známy rytierskymi vlastnosťami, mal zachrániť dievčinu z rúk pohanského bojovníka. Celé dielo má dĺžku 11,6 m a šírku 2 m a patrí do skupiny malieb popisovaných ako legendy o sv. Vladislavovi. Najviac takýchto diel sa zachovalo na severnom a východnom pohraničí historického Uhorska. Na nej predstavené verzie legendy sú veľmi archaické, obsahujú viaceré šamanské prvky pochádzajúce ešte z predkresťanského obdobia (navzájom bojujúce zázračné kone, bojovník chránený čarami – kráľ víťazí nad ním až s pomocou dievčiny, ľúbostná scéna Vladislava a dievčiny, atď.). Práve túto verziu legendy zvečnil v jednej zo svojich latinských poém staropoľský básnik Pavol z Krosna, ktorý viacero rokov pôsobil v službe maďarského rodu Thurzovcov.                

Ostatné turistické atrakcie
Naši partneri
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • http://www.malopolskie.pl
 • http://www.gokklucze.pl/
 • http://www.zpk.com.pl/
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • #
 • #
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
 • http://sp.olkusz.pl
 • #
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.gmina-klucze.pl
Elektronická pohľadnica
O nás

Portál regio4trip.pl vznikol v rámci projektu „Vytváranie siete spolupráce medzi partnermi olkuského okresu a zahraničnými partnermi: obcou Batiz...

Kliknite pre viac informácií
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Kliknite pre viac informácií
Zaregistrujte sa ako affiliate

Pozývame všetky zainteresované

Zaregistrujte sa ako partner
Prajeme pekný deň :)
Tím Regio4Trip