facebook

História obce

Cserépfalu, ktoré sa nachádza na upätí Bukových hôr pri vstupe do Doliny Hór, je obyvané ľuďmi niekoľko tisíc rokov. Prvá zmienka o dedine pochádza z r. 1248, preto aj v r. 1998 oslavovalo Cserépfalu  750. výročie svojho založenia, avšak dejiny tejto obce siahajú do začiatkov 12. storočia.

Základateľom Cserépfalu bol zemepán južnoslovanského pôvodu, istý Kryspin (Csrepinus). Názov obce pochádza od mena Kryspin, a nie od maďarského slova cserép (črepiny). Na začiatku 13. storočia patrila dedina biskupovi Jágeru, a od 14. storočia bola súčasťou kráľovského majetku, konkrétne majetku kráľovien. Tunajší kostol sa prvýkrát spomína v doklade z r. 1332, podľa výskumníkov kostol pochádza spred 14. storočia. 

Stredovek‎‎ý hrad Cserép (Cserépvára) tak isto patril maďarským kráľovnám, ale v r. 1443 ho Vladislav III. – ktorý bol aj maďarským aj poľským kráľom –daroval spolu s dedinou svojmu maďarskému šenkárovi. Od tejto chvíle dedinka patrila viacerým rodinám, okrem iného aj Bathorovcom. Práve vďaka nim obyvatelia Cserépu už v 60-tych rokoch 16. storočia konvertovali na protestantizmus. Po padnutí Jagéru v r. 1596 sa hrad Cserép bez boja odovzdal do rúk Turkom, ale Osmanskej ríši patril iba krátko. Potom ho získali späť Maďari, ktorí boli pod vládou Habsburgovcov. Po vyhnaní Turkov koncom 17. storočia sa celé Maďarsko stalo súčasťou Rakúskeho impéria, ktorou zostalo do konca 1. svetovej vojny.              

V nasledujúcich stáročiach prechádzala obec rukami viacerých majiteľov, až do r. 1945. Po 2. svetovej vojne aj napriek protiroľníckej politike Stalinovho režimu obec vzrástla. Socialistická reorganizácia pôdohospodárstva v 60-tych rokoch minulého storočia  spôsobila prudký pokles počtu obyvateľov. Zároveň začala stárnuť aj miestna spoločnosť.

Niekoľko rokov po systémových zmenách v 80-tych a 90-tych rokov začalo klesať percento mladých ľudí odchádzajúcich z obce. Začali sa infraštruktúrne investície vo veľkom meradle, postavil sa vodno- kanalizačný a plynový systém, vyvíjalo sa podnikanie, hlavne v oblasti cestovného ruchu. Viacero rodín sa angažovalo v agroturistike. Vďaka tomu rástol aj počet ľudí, ktorí sa prisťahovali do obce. Rast dopytu po voľných domoch sa dá vysvetliť aj popularitou víkendových domčekov, používaných na rekreačné účely. Tieto pozitívne zmeny a členstvo v Európskej únie možno považovať za záruku dlhodobej existenie Cserépfalu.

 

Naši partneri
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • http://www.malopolskie.pl
 • #
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
 • #
 • http://www.gmina-klucze.pl
 • #
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://sp.olkusz.pl
 • http://www.gokklucze.pl/
 • http://www.zpk.com.pl/
Elektronická pohľadnica
O nás

Portál regio4trip.pl vznikol v rámci projektu „Vytváranie siete spolupráce medzi partnermi olkuského okresu a zahraničnými partnermi: obcou Batiz...

Kliknite pre viac informácií
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Kliknite pre viac informácií
Zaregistrujte sa ako affiliate

Pozývame všetky zainteresované

Zaregistrujte sa ako partner
Prajeme pekný deň :)
Tím Regio4Trip