facebook

O nás

Portál regio4trip.pl vznikol v rámci projektu „Vytváranie siete spolupráce medzi partnermi olkuského okresu a zahraničnými partnermi: obcou Batizovce, obcou Cserépfalu a obcou Okland v oblasti rozvoja cestovaného ruchu“ spolufinacovaného Európskou úniou v rámci Malopoľského regionálneho operačného programu na roky 2007-2013.

Žiadateľom projektu je Lokalna Grupa Działania (Lokálna skupina pôsobenia) „Pri Bialej Przemszi“. LSP funguje ako združenie a v súlade s ustanoveniami jej Štatútu je dobrovoľným, samosprávnym, trvalým neziskovým združením, ktorého činnosť je zameraná na trvalo udržateľný rozvoj vidieka, aktiváciu vidieckeho obyvateľstva, realizáciu Lokálnej stratégie rozvoja.

Štatutárna činnosť Združenia zahŕňa činnosti, ktorých cieľom je rozvoj vidieka, efektívnejšie využívanie rozvojového potenciálu vidieckych oblastí, zvýšenie ich konkurencieschopnosti ako miesta pre bývanie a zárobkovú činnosť jej obyvateľov a potenciálnych podnikateľov, ako aj aktiváciu a spoluprácu miestnych komunít.

 

Partnermi projektu sú:

  1. Okresný úrad v Olkuszi
  2. Obec Bolesław
  3. Obec Klucze
  4. Obec Trzyciąż
  5. Obec Wolbrom
  6. Obec Batizovce (Slovensko)
  7. Obec Cserépfalu (Maďarsko)
  8. Obec Okland (Rumunsko)

 

Všeobecným cieľom projektu je posilnenie pozície Malopoľska na medzinárodnej scéne, ktorý ju predstaví ako spoľahlivého partnera pre realizáciu subregionálnych projektov prostredníctvom vytvárania medziregionálnej siete spolupráce medzi LSP Pri Białej Przemszi a partnermi z Poľska, Rumunska a Maďarska.
 
Špecifickým cieľom projektu je rozvoj a propagácia turistických hodnôt oblastí, na ktorých pôsobí LSP Pri Białej Przemszi, ostatných poľských partnerov a oblastí zahraničných partnerov.                     

 

O nás

Portál regio4trip.pl vznikol v rámci projektu „Vytváranie siete spolupráce medzi partnermi olkuského okresu a zahraničnými partnermi: obcou Batiz...

Kliknite pre viac informácií
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Kliknite pre viac informácií
Zaregistrujte sa ako affiliate

Pozývame všetky zainteresované

Zaregistrujte sa ako partner
Prajeme pekný deň :)
Tím Regio4Trip