facebook

Termeni şi condiţii de utilizare a portalului www.regio4trip.eu

Termeni şi condiţii de utilizare a portalului www.regio4trip.eu

 

§1 Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament stabileşte termeni şi condiţii de utilizare portalului turistic situat la adresa www.regio4trip.pl, care este deţinut de Asociaţia Grupul Local de Acţiune Nad Białą Przemszą [Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą] (numită în continuare LGD Nad Białą Przemszą) cu sediul social în: 32-310 Klucze, str. Partyzantów 1, înscrisă în Registrul Naţional Judiciar sub numărul 0000294915, iar acceptarea acestor termeni şi condiţii este egală cu încheierea acordului între LGD Nad Białą Przemszą şi agentul care îşi exprimă acceptarea.
 2. Portalul a fost creat în cadrul proiectului „Crearea unei reţele de cooperare între partenerii din districtul Olkusz şi partenerii străini: comuna Batizovce, comuna Cserépfalu şi comuna Ocland în domeniul dezvoltării turismului” (numit în continuare Proiect) cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional de la Małopolska pentru anii 2007-2013.
 3. Cuvintele şi expresii utilizate în conţinutul regulamentului au următorul înţeles:
  1. "Portal" – înseamnă portalul web regio4trip.eu dedicat turismului, administrat de Administrator.
  2. "Administrator" - proprietarul portalului.
  3. „Partener străin” – înseamnă comuna Batizovce, comuna Cserépfalu şi comuna Ocland, care sunt, de-asemenea, partenerii în cadrul proiectului.
  4. „Zona inclusă în Proiect” – zona de activitate a LGD Nad Białą Przemszą şi a partenerilor străini, ale căror obiective turistice sunt promovate pe site-ul.
  5. „Partener” – agent care oferă servicii de cazare, servicii de alimentaţie publică, precum şi alţi furnizori de servicii legate de turism (de ex. închirieri de echipament, furnizori de servicii de agrement, etc.) în zona inclusă în Proiect, adică în zona de activitate a Administratorului şi a Partenerilor străini.
  6. „Instituţie” – agent implicat în promovarea turismului în zona acoperită de proiect.
  7. "Utilizator" – persoana fizică sau juridică care utilizează Portal.
 4. Pe portal este prezentată oferta turistică în zona de activitate a Administratorului şi a Partenerilor străini, şi anume oferta privind atracţii turistice şi servicii legate de turism – alimentaţie publică, cazări, servicii de agrement şi altele.
 5. Pentru prezentarea ofertei turistice la un nivel de bază nu se percep taxe.

 

§2 Parteneri străini

 1. Pentru înregistrarea partenerilor străini răspunde Administrator.
 2. Partenerii străini sunt responsabili pentru conţinutul portalului, adică pentru oferta turistică incluzând atracţii turistice şi servicii legate de turism în zona sa de activitate.
 3. Partenerii străini pot edita conţinutul portalului care se referă la zona lor.
 4. Administratorul nu răspunde pentru conţinutul publicat de partenerii străini.

 

§3 Parteneri şi instituţii

 1. Administratorul este responsabil pentru acceptarea înregistrării a unui Partener sau a unei Instituţii.
 2. Înregistrarea constă în completarea formularului de înregistrare.
 3. Partenerii su Instituţii înregistraţi declară că au luat cunoştinţă de conţinutul regulamentului şi se obligă să-l respecte.
 4. Partenerii pot pot adăuga un conţinut nou şi pot edita conţinutul deja publicat referitor la activitatea lor, adică descrieri şi galeria foto.
 5. Instituţiile pot pot adăuga un conţinut nou şi pot edita conţinutul deja publicat referitor la activitatea lor, adică descrieri şi galeria foto. În plus, instituţiile pot publica pe portal informaţiile în semnul de carte „actualităţi”.
 6. Pentru a putea edita şi/sau publica informaţii noi pe portal, partenerii şi instituţii au fost înregistrate de către Administrator şi au obţinut acces la cms.regio4trip.pl.
 7. Partenerii şi Instituţiile sunt pe deplin responsabili pentru conţinutul publicat de ei pe portal şi pentru conformitatea acestuia cu legea, în special în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de autor. Proprietarul portalului nu este obligat să verifice materiale postate de către parteneri sau instituţii şi nu este responsabil pentru conţinutul acestora.
 8. Partenerii şi Instituţiile sunt obligaţi să actualizeze în mod constant conţinutul, în special în ceea ce priveşte disponibilitatea locurilor de cazare oferite, precum şi informaţii referitoare la servicii auxiliare oferite.
 9. Partenerii sunt pe deplin responsabili pentru contacte şi finalizarea tranzacţiilor cu persoane care doresc să facă o rezervare prin sistemul de rezervări online de cazare.
 10. Partenerii şi Instituţiile se angajează să păstreze confidenţialitatea parolelor de acces, precum şi să depună toate eforturile pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la parole.
 11. Parteneri şi Instituţiile pot posta în ofertă adresa paginii sale web, nu pot, însă publica adresele de site-uri cu activitate similară cu cea a regio4trip.eu, aceste adrese vor fi eliminate automat din anunţuri.
 12. Partenerii şi Instituţiile se angajează să utilizeze serviciul în conformitate cu condiţiile stabilite în prezentul regulament.

 

§4 Administrator

 1. Administratorul este responsabil pentru moderarea conţinutului postat pe forum, precum şi evaluarea facilităţilor de cazare.
 2. Administratorul este responsabil pentru acceptarea înregistrării fiecărui Partener străin, Partener şi Instituţii.
 3. Administratorul îşi rezervă dreptul de a elimina conţinutul Partenerului străin, Partenerului sau al Instituţiei dacă acesta încalcă grav regulamentul sau dacă informaţiile postate nu corespund adevărului, încalcă prevederile legale în vigoare sau nu respectă regulile de convieţuire socială.

 

§5 Politica de confidenţialitate şi drepturi de autor

 1. Furnizarea de către Parteneri sau Instituţii a datelor cu caracter personal este voluntară, însă trebuie să respectă cerinţele legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Purcedând la înregistrarea Partenerul sau Instituţia îşi exprimă acordul pentru colectarea, prelucrarea şi utilizarea de către Administrator a datelor cu caracter personal în scopuri şi în măsură necesară pentru desfăşurarea activităţilor de promovare a turismului în zona inclusă în Proiect.
 2. Furnizarea de către Utilizator a datelor cu caracter personal (în formularul de rezervare online a locurilor de cazare) este facultativă, însă în lipsa lor efectuarea rezervării va fi imposibilă. Efectuând rezervarea Utilizatorul îşi exprimă acordul pentru colectarea, prelucrarea şi utilizarea de către Administrator şi Parteneri a datelor cu caracter personal în scopuri şi în măsură necesară pentru desfăşurarea activităţilor de promovare a turismului în zona inclusă în Proiect.
 3. Administratorul, Partenerii străini, Partenerii şi Instituţiile nu furnizează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor persoanelor terţe, firmelor săi altor agenţi.
 4. Datele vor fi prelucrate în conformitate cu cerinţele de securitate specificate în legea din 29 august  1997 privind protecţia datelor cu caracter personal (M.Of. din 2002, Nr. 101 poz.926 cu modificări ulterioare.) şi cu normele de aplicare a acesteia.
 5. Copierea, difuzarea elementelor grafice, textelor, script-urilor şi software-ului fără acordul Administratorului este interzisă în temeiul Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe din data de 4 februarie 1994.
 6. Este interzisă utilizarea numelui portalului într-un mod care poate induce în eroare pe clienţi sau într-un alt mod care ar putea avea un efect negativ asupra imaginii Portalului.
 7. Orice aspect care intră în domeniul dreptului de autor al Portalului necesită acordul Administratorului.

 

§6 Dispoziţii finale

 1. Proprietarul portalului nu este responsabil pentru pierderi cauzate de următorii factori:
  1. lipsa continuităţii în funcţionarea portalului regio4trip.eu din motive neculpabile,
  2. furnizarea de către Parteneri străini, Parteneri sau Instituţii a informaţiilor false sau incomplete,
  3. acţionarea forţei majore,
  4. acţionarea persoanelor terţe care utilizează parolele Partenerilor străini, Partenerilor sau Instituţiilor, în posesia cărora au intrat ilegal, inclusiv în mod neconform cu prezentul regulament.
 2. În aspectele nereglementate de prezentul regulament se aplică prevederile Codului Civil precum şi ale altor reglementări în vigoare în Republica Polonă.
Despre noi

Portalul regio4trip.pl a luat fiinţă în cadrul proiectului „Construirea reţelei de colaborare între partenerii distri...

Faceţi clic pentru a vedea mai multe
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Faceţi clic pentru a vedea mai multe
Inregistreaza-te ca un afiliat

Invităm toate părțile interesate din <...

Înregistrează ca partener
Termeni şi condiţii de utilizare a portalului www.regio4trip.eu
Vă dorim o zi bună :)
Echipa Regio4trip