facebook

Historia i Kultura

Założycielem Cserépfalu był ziemianin pochodzenia południowosłowiańskiego, niejaki Kryspin (Csrepinus). Od jego imienia – a nie od węgierskiego wyrazu cserép (rozbite kawałki, [naczynie] gliniane, dachówka) pochodzi też nazwa miejscowości. Na początku XIII w. wieś należała już do biskupa Egeru, a od XIV w. stanowiła własność królewską, a ściślej – własność królowych. O tutejszym kościele czytamy po raz pierwszy w dokumencie powstałym w 1332 r.; według badaczy kościół pochodzi sprzed XIV w.

Średniowieczny zamek Cserép (Cserépvára) również należał do węgierskich królowych, jednak w 1443 r. Władysław Warneńczyk – który był także królem Węgier – podarował go wraz ze wsią swojemu węgierskiemu podczaszemu. Od tego czasu stanowiła ona własność różnych rodzin, m. in. także Batorych. To dzięki nim mieszkańcy Cserép już w latach 60-tych szesnastego stulecia przeszli na protestantyzm. Po upadku Egeru w 1596 r. zamek Cserép bez walki poddał się Turkom, ale tylko przez krótki czas należał do Imperium Osmańskiego, potem odzyskali go Węgrzy znajdujący się pod panowaniem Habsburgów. Po wygnaniu Turków pod koniec XVII w. całe Węgry weszły w skład Imperium Austriackiego i pozostały jego częścią do końca I wojny światowej. Przez następne stulecia miejscowość przechodziła z rąk do rąk kolejnych właścicieli aż do 1945 r. Po II wojnie światowej miejscowość podniosła się jeszcze mimo antychłopskiej polityki stalinowskiego reżimu. „Reorganizacja socjalistyczna” gospodarki rolnej spowodowała natomiast gwałtowny spadek liczby mieszkańców w latach 60-ch minionego wieku. Równocześnie społeczność lokalna zaczęła się starzeć.

Kilka lat po zmianach ustrojowych przełomu lat 80-tych i 90-tych zaczął jednak maleć odsetek młodych ludzi opuszczających wieś. Rozpoczęto inwestycje infrastrukturalne na wielką skalę, wybudowano system wodno-kanalizacyjny i gazowy, rozwijała się przedsiębiorczość, przede wszystkim w sektorze turystycznym. Wiele rodzin zaangażowało się w agroturystykę. Dzięki temu też rosła liczba osób osiedlających się we wsi. Wzrost popytu na pustostany można jednak wytłumaczyć popuralnością domków weekendowych używanych w celach rekreacyjnych. Wyżej wymienione pozytywne zmiany oraz członkostwo w Unii Europejskiej można uważać za gwarancję długotrwałego istnienia Cserépfalu.

Our partners
 • #
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.malopolskie.pl
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://www.zpk.com.pl/
 • http://sp.olkusz.pl
 • http://www.gokklucze.pl/
 • #
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • #
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
 • http://www.gmina-klucze.pl
E-card
Czym jest Regio4trip ?

Regio4trip.eu to portal, który pozwoli Ci odkryć urokliwe zakątki północnej Małopolski i czerpac z nich niepowtarzalną energię, a przy tym odpocz...

Click to read more
Kontakt
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Click to see more
Zarejestruj się jako partner

Zapraszamy wszystkie podmioty sektora turystycznego, w tym także obiekty gastronomiczne i noclegowe do wspólnej promocji walorów turystycznych ob...

Register as a partner
Have a nice day :)
Regio4Trip team