facebook

A karácsonyfalvi római katolikus templom

Cím:
Crăciunel
GPS:
46° 10' 55.9272" N 25° 25' 51.078" E
Leírás

Karácsonyfalva neve először az 1333-as pápai tizedjegyzékben bukkan fel Krachni változatban. Templomát román stíluselemei alapján régebbinek becsülik, mint a pápai tizedjegyzék. A gótikus korban újítják gótikus stílusban (1465, 1495). A reformációkor a katolikus egyház megszűnik, a hívek unitáriusok lesznek és velük együtt a templom is. Egy Tamásy Márton nevű unitárius gyilkosság miatt Rómába kerül. Ott katolikus lesz, és jóvátételül, fogadalomként kápolnát építtet az 1700-as évek elején. 1739-től a többségében unitárius falu katolikus híveinek a lelki gondozását a székelyudvarhelyi jezsuiták látták el, ők gondozzák a kápolnát is, majd 1742-től önálló plébánia. Rendes templomot 1779-ben építenek, amihez az unitáriusok is hozzájárultak elégtételül, mivel 1768-ban a katolikusok körmenetét megtámadták.

Mind a templom szentélyét, mind a hajót gazdag rokokó stukkó díszíti, ahol a hajó középső sugaras motívumán tükörírásban az 1785-ös évszám jelenik meg. Szentélyének négykaréjos keretében Krisztus monogram látható, a többi felületet pedig dúsan burjánzó, helyszínen, vakolatból mintázott rokokó mustrák borítják. Jelenlegi színezése teljesen idegen a 18. századi szokásmódtól, eredetileg valószínűleg fehér volt és csak a plasztika fény- árnyék hatása dominált.

A templomban, illetve a parókián és melléképületeiben értékes berendezési tárgyak, festmények maradtak fenn napjainkig.

A központi, másodlagosan elhelyezett, Vizitációt ábrázoló olajkép két oldaláról hiányzanak a szobrok. A főoltár korábbi központi képe a szentély északi falára került. A festmény Máriát ábrázolja a kis Jézussal, angyalok társaságában. A megtévesztő, gyenge minőségű átfestés csak részben követi a korábbi vonalvezetést. Az oltár eredeti oromdísze a jobb oldali mellékoltár tetejére került. Ennek közepébenAntiochiai Szent Margitot ábrázoló feliratos festmény található a szokásos 17. századi készítés-technikával.

Különös figyelmet érdemel a jobb oldali mellékoltár. Központi szekrényében a Szentháromság kompozíció vászonra festett olajképe nyert másodlagos elhelyezést. A kép alján a következő felirat olvasható:

SS. TRINITAS UNUS DEUS MISERERE ANIMABUS DEFUNCTORUM BENEFACTORUM. 1794.

A C Ö

A 17. századi erdélyi oltárépítészet legkvalitásosabb és legkorábbi darabjai egyikeként tarthatjuk számon. Az oltár középrésze 1646-ból származik. A szőlőindával körbefuttatott csavart oszlopok lábazatai, a szárnydíszek szárnyas angyalkás, gyümölcsfüzéres faragványai és a predella díszítései páratlanok Székelyföld 17. századi oltárépítészetében. A kisméretű oltárkára fekete alapszín és igényesen fémszínezett faragványok jellemzőek. A templom valamennyi faberendezését, a főoltárt, a mellékoltárt, illetve a szószék mellé helyezett, díszes keretbe foglalt Vizitáció-képet, mely korábban oltár tartozéka lehetett, több ízben átfestették. A fehér olajfesték, bronzpor illetve kályhaezüst mázolások alatt ott rejlik az igényes, sötét alapszínű, gazdagon fémszínezett eredeti színezés.

A templom illetve más egyházi melléképületek padlásáról a közelmúltban került elő két, méteres magasságú, hársfából faragott, Szent Miklós és Szent Ágoston püspököket ábrázoló faszobor. A plasztikus drapéria-díszítéssel, jellegzetes testtartással komponált püspökszentek feltehetően a reformáció előtti időkből származnak és egy oltár tartozékai lehettek.

Más látnivalók
Partnereink
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • #
 • http://www.zpk.com.pl/
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
 • #
 • http://www.gokklucze.pl/
 • http://www.gmina-klucze.pl
 • http://sp.olkusz.pl
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
 • http://www.malopolskie.pl
 • #
Időjárás
Képeslap küldése
Mi a Regio4trip?

A regio4trip.eu honlap a 2007-2013-as Kis-Lengyelországi Regionális Operációs Program részét képező és az Európai Unió által támogatott...

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Kattintson ide, ha többet szeretne látni
Regisztráljon partnerként

Csatlakozzon hozzánk! Vájuk az idegenforgalmi vállalkozók és intézmények, elsősorban a vendéglátók és szállásadók jelentkezését. Hirdessük közöse...

Regisztráljon partnerként
A www.regio4trip.eu portál felhasználási szabályzata
Szép napot :)
A Regio4Trip csapata