facebook
Konferencja podsumowująca projekt MRPO

Konferencja podsumowująca projekt MRPO

W dniu  29 września 2012r. w Ośrodku Szkoleniowym na Smoleniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Budowanie sieci współpracy pomiędzy partnerami powiatu olkuskiego i partnerami zagranicznymi: gminą Batyżowce, gminą Cserépfalu oraz gminą Okland  w obszarze rozwoju turystyki”. Wydarzenie realizowane przez LGD „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z pięcioma partnerami krajowymi oraz trzema partnerami zagranicznymi miało na celu umocnić pozycję Małopolski na arenie Międzynarodowej oraz ukazać  ją jako rzetelnego partnera w realizacji projektów o charakterze subregionalnym. Ponadto zakresem tematycznym niniejszego projektu był rozwój i promocja turystyki obszaru działalności LGD „Nad Białą Przemszą” oraz obszarów partnerów zagranicznych. Podczas  tego wydarzenia swoją obecnością zaszczycili nas Goście  - przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olkuszu, przedstawiciele gmin członkowskich: Klucze, Bolesław, Trzyciąż , Wolbrom oraz zagraniczni partnerzy projektu: gmina Batyżowce ze Słowacji, gmina Okland z Rumunii oraz gmina Cserépfalu z Węgier. W rezultacie realizacji projektu stworzona zostanie sieć współpracy pomiędzy wnioskodawcą, a partnerami zagranicznymi oraz rozwinięty zostanie sektor  turystyczny. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w organizowanym przez nas wydarzeniu. Z pewnością spotkanie to będzie mieć wpływ na dalsze inwestycje we własny rozwój oraz stanie się impulsem do realizacji określonych w projekcie działań.  
page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Newsletter
Our partners
 • http://nadbialaprzemsza.org.pl/news_selectcats.php?cat_id=20
 • http://sp.olkusz.pl
 • http://www.zpk.com.pl/
 • http://www.gmina-klucze.pl
 • http://zamki-gotyckie.pl
 • http://www.mok.olkusz.pl/
 • http://www.malopolskie.pl
 • http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
 • http://www.projektadrenalina.com/
 • http://www.rabsztyn.ilkus.pl/
 • http://www.gokklucze.pl/
 • #
 • #
 • http://www.ck.wolbrom.pl/
 • #
 • http://www.wolbrom.pl
 • http://www.gminaboleslaw.pl
 • http://centrumkultury.gminaboleslaw.pl/index.php
 • http://www.imbramowice.pl/
 • http://www.malopolskie.pl/
 • http://www.trzyciaz.ug.pl
Weather
E-card
About us

Regio4trip.pl Portal was created within the project "Building a network of cooperation between the partners of the Ol...

Click to read more
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Click to see more
Register as partner

Register as a partner

We invite all business entities of the tourism sector, including catering and accommodation providers, to join the...

Register as a partner
Terms and conditions
Have a nice day :)
Regio4Trip team